Vinnare i uppsatstävling om brottsoffer

25 oktober 2021

Tidigare studenten vid Juridiska institutionen i Uppsala Armin Khajehdehi får tredjepriset i Brottsoffermyndighetens årliga uppsatstävling Brottsoffer i fokus.

Av årets totalt 32 tävlingsbidrag korades i förra veckan 2021 års tre vinnare i uppsatstävlingen Brottsoffer i fokus. Tredje pris och 5 000 kr går till Armin Khajehdehi vid Juridiska institutionen för uppsatsen ”Skadestånd i gränsöverskridande brottmål – Internationellt privat- och processrättsliga frågor om domsrätt och lagval”.  

I aktuell uppsats undersöks skadestånd i gränsöverskridande brottmål vad gäller domstolars internationella behörighet och frågor om lagval. Uppsatsens resultat visar att det finns oklarheter kring svenska domstolars behörighet och lagval och samspelet med unionsrättsliga bestämmelser. Oklarheterna kan leda till rättsosäkerhet. Uppsatsen innehåller också en genomgång av Brottsoffermyndighetens handläggning av brottsskadeersättning i ärenden med utländsk koppling. Författaren menar att det behöver förtydligas i brottsskadelagen hur den skadeståndsrättsliga bedömningen ska göras i de här ärendena.

Handledare: docent Marie Linton

Mer om årets vinnare
Mer om uppsatstävlingen

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09