Santa Slokenberga ny ordförande i Nordic Permed Law

3 november 2021

Tidigare i år utsågs universitetslektorn i förvaltningsrätt Santa Slokenberga till ordförande i styrelsen för Nordic Permed Law. Hon efterträder docent Anne Kjersti Befring, Universitetet i Oslo.

Nordic Permed Law är ett nätverk av jurister i Norden som arbetar med frågor som rör precisionsmedicin och ny medicinsk teknik. Nätverket etablerades ursprungligen som en del av ett juridiskt och etiskt arbetspaket i det norska forskningsprojektet Bigmed. För att arbeta vidare med juridiska frågor kring implementering av precisionsmedicin etablerades nätverket formellt som en permanent struktur oberoende av Bigmed i maj 2020.

I höst fokuserar Nordic Permed Law på Covid-19 i de nordiska länderna och regleringen av genteknik i Europa.

Mer om Nordic Permed Law
Mer om Santa Slokenberga

 

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09