Nyantagen doktorand i europarätt

8 december 2021

Med medel från Konkurrensverket antogs David Fåhraeus nyligen som doktorand i europarätt. Juridiska institutionen hälsar honom varmt välkommen!

David Fåhraeus började sin forskarutbildning den 1 december och kommer att arbeta med en avhandling som har den preliminära titeln: Platform envelopment strategies in the online pharmacy market and their illegality under article 102 TFEU

Handledare: Vladimir Bastidas

Kort sammanfattning av Davids projekt:
Marknaden för e-apotek i Europa har vuxit snabbt under de senaste åren, särskilt på grund av Covid-19-pandemin. Tack vare den snabba tillväxten på denna lukrativa marknad letar stora teknikjättar efter sätt att komma in och få fotfäste. Även om dessa stora teknikjättars inträde kan bidra till att göra den europeiska marknaden för e-apotek mer konkurrenskraftig och effektiv finns det en risk att de på lång sikt kan utnyttja sin marknadsstyrka och datafördelar på marknader där de är dominerande för att sedan monopolisera vissa nivåer av e-apotekens leveranskedja (platform envelopment strategier). Risken för monopolisering kan leda till betydande skador för konsumenterna och den allmänna folkhälsan. Syftet med denna forskning är därför att analysera de potentiella platform envelopment strategier som kan antas av stora teknikföretag för att ta sig in på den europeiska marknaden för e-apotek och att avgöra om de bör betraktas som olagliga enligt artikel 102 i EUF-fördraget.

 

Nyhetsbanken