Juriststudent i Uppsala vinnare i uppsatstävling

14 december 2021

Konkurrensverkets uppsatstävling 2021 för studenter i juridik respektive ekonomi avgjordes nyligen. Förstapriset i kategorin juridik går till Linn Sydvik, som tog sin juristexamen i somras.

Linn, som delar förstapriset med Emma Fröderberg Shaiek vid Stockholms universitet,  belönas med 20 000 kr för sin uppsats ”Direktupphandling till följd av en utdragen överprövningsprocess”.

Handledare: Docent Annika Nilsson

Motiveringen lyder:
”Den offentliga sektorn upphandlar varje år för mångmiljonbelopp och det är inte ovanligt att upphandlingar blir föremål för överprövning i domstol. Många upphandlande myndigheter ställs inför frågan om det är möjligt att använda sig av direkttilldelning till följd av synnerlig brådska när en överprövningsprocess drar ut på tiden. I uppsatsen redovisas svensk praxis på ett systematiskt och förtjänstfullt sätt och den analyseras även i ljuset av EU-rätten. Genom att författaren valt en högaktuell fråga kan uppsatsen vara användbar för många intressenter.”

Konkurrensverkets uppsatstävling går av stapeln varje år inom ett konkurrens- eller upphandlingsrelaterat ämne på kandidat-, magister- eller masternivå, med en sammanlagd prissumma på 100 000 kr.

Intervju med Linn Sydvik
Mer om Konkurrensverkets uppsatstävling

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09