Ny bok om värdepappersföretagens dubbla roll på EU:s finansmarknad

17 december 2021

I den nyutgivna boken ”Legal Accountability in EU Markets for Financial Instruments” behandlar författarna EU:s regelverk efter finanskrisen och värdepappersföretagens roll och ansvar.

Boken baseras på ett internationellt projekt och är skriven av forskare med expertis från olika juridiska områden med ett gemensamt intresse för EU:s inre marknad. Den tar upp EU:s regelverk efter finanskrisen och värdepappersföretagens och andra privata aktörers roll i systemet, och utvärderar kärnaspekter av regelgivning på finansmarknaden för att kunna behandla EU-rätten på ett övergripande sätt.

Redaktörer för boken, utgiven på Oxford University Press, är Carl Fredrik Bergström, professor i europarätt vid Juridiska institutionen i Uppsala och projektansvarig samt Magnus Strand, docent i europarätt vid Företagsekonomiska institutionen i Uppsala.

Mer om boken

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09