Gemensam utlysning av doktorandplatser för Juridiska och Företagsekonomiska institutionerna

21 december 2021

I ett samarbete utlyser vi nu två doktorandplatser med antagning till forskarutbildning vid Juridiska institutionen och anställning vid Företagsekonomiska institutionen i ämnet handelsrätt.

Ur annonsen:
De Samhällsvetenskapliga och Juridiska fakulteterna vid Uppsala universitet utlyser härmed två doktorandplatser gemensamt. Doktoranderna kommer att ha sina anställningar vid Företagsekonomiska institutionen och där knytas till verksamheten i ämnet handelsrätt. Doktoranderna kommer emellertid att antas till forskarutbildning vid Juridiska fakulteten och studierna ska avse en juris doktorsexamen. Doktoranderna kommer att ingå i den vetenskapliga miljön vid såväl Företagsekonomiska som vid Juridiska institutionen och kommer att ha handledare från båda institutionerna.

Verksamheten i handelsrätt är en del av den Samhällsvetenskapliga fakulteten och den Företagsekonomiska institutionen, vilket får betydelse för den teoretiska och metodologiska inriktningen i undervisning och forskning. Traditionellt handlar handelsrätt som rättsområde om de regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet i Sverige och internationellt. Handelsrätten vid Uppsala universitet har dock ett bredare perspektiv och studerar även offentlig verksamhet. Inom handelsrätten arbetar man ofta tvär- eller mångvetenskapligt med kopplingar till samhällsvetenskapliga discipliner såsom företagsekonomi och sociologi. Med utgångspunkt i det handelsrättsliga perspektivet kommer de antagna doktoranderna att genomgå forskarutbildning i något av Juridiska fakultetens 15 forskarutbildningsämnen (allmän rättslära, civilrätt, europarätt, finansrätt, folkrätt, företagsrätt, förvaltningsrätt, internationell privat- och processrätt, konstitutionell rätt, medicinsk rätt, miljörätt, offentlig rätt, processrätt, rättshistoria och straffrätt).

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2022!

Se hela annonsen
Mer om Juridiska institutionens forskarutbildning

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09