Anna Jonsson Cornell expert i parlamentarisk utredning

13 januari 2022

Professorn i komparativ konstitutionell rätt vid Juridiska fakulteten Anna Jonsson Cornell har förordnats som expert i kommittén om en översyn av regleringen om krigsdelegationen, var riksmötet hålls och regeringens normgivningskompetens i allvarliga fredstida kriser.

Särskilda problem är förenade med demokratins villkor i situationer när ett land är i krig eller krigsfara, då det kan uppstå förhållanden som gör det omöjligt för statsorganen att arbeta enligt normala föreskrifter.

Kommittéuppdraget har som syfte är att säkerställa att regleringen av hur riksdagens arbete organiseras vid krig eller krigsfara är ändamålsenlig, att överväga om bestämmelserna om var riksmötet hålls bör ändras samt att bedöma om regeringens normgivningskompetens i allvarliga fredstida kriser bör utvidgas (dir. 2021:80).

Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2023.

Mer om Anna Jonsson Cornell

Mer om utredningen

 

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09