6 miljoner kronor till bidragsmottagaren Sandra Friberg

20 januari 2022

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse beviljar 6 miljoner kronor till forskningsprojektet ”The Artificial Public Servant” som leds av docenten i civilrätt Sandra Friberg.

Sandra Friberg ska tillsammans med jur.dr Lars Karlander, Johan Eddebo och Oliver Li (båda doktorer i religionsfilosofi) i sitt fyraåriga projekt titta på ansvarsutkrävande när det gäller autonoma system utifrån ett filosofiskt och juridiskt perspektiv.

Många beslutsprocesser inom samhällets offentliga förvaltning baseras redan idag på enkla algoritmer. Om automatiserade eller AI-styrda beslutsfattande system blir vanligare är det tänkbart att sådana system skulle kunna ersätta en stor del av mänskligt beslutsfattande inom offentlig förvaltning. En sådan utveckling väcker fundamentala juridiska och filosofiska frågor om ansvarsutkrävande: vem, vilka eller vad skulle hållas ansvarigt för eventuella felaktiga beslut och varför? Den filosofiska och juridiska analysen förväntas bl.a. resultera i en djupare förståelse av de etiska, juridiska och samhälleliga konsekvenserna av introduktion av AI system i offentlig förvaltning.

Mer om Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09