Processrättsprofessor Bengt Lindell hyllas i samband med sin emeritering

25 januari 2022

Bengt Lindell vid utstlällningen som invigdes i sambend med hans mottagande av processrättsliga studier tillägnade honom.

"Processrättsliga studier tillägnade Bengt Lindell" överlämnades nyligen inför att han snart blir emeritus efter mer än 30 år som professor i processrätt vid Uppsala universitet. I samband med överlämningen invigdes också en liten utställning om hans stora insatser.

Hyllningsskriften skulle ha överlämnats vid ett välbesökt seminarium med efterföljande middag på fakulteten. Pandemiläget gjorde att överlämningen fick ske i ett mindre format men förhoppningsvis ska avtackningsseminarium och -middag kunna hållas senare i år.

Vid överlämningen den 14 januari avtäcktes en liten utställning utanför Blå Rummet på Juridiska fakulteten vid Riddartorget. Utöver hyllningsskriften rymmer den exemplar ur Bengts omfattande utgivning av processrättsliga monografier, en förteckning över innehavare av den professur han snart lämnar och fotografier av alla hans företrädare.

I hyllningsskriften, som är utgiven på Iustus förlag, medverkar kolleger till Bengt från Sverige, Finland och Norge. Redaktionskommittén har utgjorts av Uppsala-processualisterna Torbjörn Andersson, Eric Bylander och Henrik Bellander. Redaktionssekreterare har varit Fredrik Hjorth, som är doktorand i processrätt vid Karlstads universitet, där Bengt ännu en tid är verksam på deltid som professor i processrätt.
 

 

Knoptemat från Bengt Lindells lärobok Civilprocessen, vars femte upplaga nyligen utkom, har fångats upp i designen av hyllningsskriftens omslag.
Teckning och idé: Henrik Bellander

 

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09