Elisabeth Rynning, f.d. ChefsJO och ny gästprofessor vid Juridiska fakulteten, får medalj av kungen

2 februari 2022

Den 28 januari tilldelades Elisabeth Rynning, gästprofessor i medicinsk rätt vid Juridiska fakulteten, H.M. Konungens medalj 12:e storleken i Serafimerordens band för betydande insatser inom svenskt rättsväsende.

Elisabeth Rynning var professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitets juridiska fakultet åren 2003–2012. Sedan årsskiftet är hon tillbaka som gästprofessor på fakulteten för att stärka upp forskningsmiljön i den medicinska rätten i Uppsala.

Elisabeth Rynning doktorerade i offentlig rätt 1994, utnämndes till docent i offentlig rätt 1996 och var efter professuren i medicinsk rätt i Uppsala justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen fram till 2016, då hon av riksdagen utsågs till chefsjustitieombudsman.

Elisabeth Rynning har författat ett stort antal svenska och internationella vetenskapliga publikationer inom främst medicinrättens område, när det gäller bland annat integritetsfrågor i vård och forskning samt användning av ny teknik. Hon har även medverkat i nordiska och europeiska forskningsprojekt, främst avseende integritetsskyddsfrågor.

Som expert och sakkunnig har Elisabeth Rynning deltagit i ett antal offentliga utredningar om exempelvis patientdata, skyddsåtgärder inom vård och omsorg och biobanker. Utöver detta har hon även varit styrelseledamot i Nationellt centrum för kvinnofrid och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys samt ledamot i Vetenskapsrådets expertgrupp för forskningsetik och Pressens Opinionsnämnd.

Förra veckan utsågs hon till mottagare av H.M. Konungens medalj 12:e storleken i Serafimerordens band för betydande insatser inom svenskt rättsväsende.

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09