Kungl. Vitterhetsakademien belönar framstående forskare och lärare – Mikael Ruotsi är en av dem

15 februari 2022

Tidigare doktoranden i konstitutionell rätt vid Juridiska fakulteten i Uppsala, jur.dr Mikael Ruotsi, får av Vitterhetsakademien pris och 50 000 kr för förtjänta vetenskapliga arbeten.

Den 4 december 2020 disputerade Mikael Ruotsi med sin avhandling Svensk yttrandefrihet och internationell rätt – Den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten och dess relation till Europakonventionen, EU-rätten och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

Sedan dess har han tjänstgjort som föredragande i riksdagens konstitutionsutskott.

Nyligen fick Mikael av Stiftelsen för Rättsvetenskaplig forskning 1,6 miljoner kr för sitt projekt ”Grundlagen som ett värn för demokrati och rättsstatliga principer - regler om ändring av grundlag och möjligheter till rättslig kontroll”, som han kommer att arbeta med under en tvåårig postdoktjänst vid Uppsalas juridiska fakultet.

Övriga mottagare av Kungl. Vitterhetsakademiens priser

 

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09