Två nya justitieråd med anknytning till Juridiska fakulteten i Uppsala

24 februari 2022

Christine Lager och Jonas Malmberg utsågs i dagarna till nya justitieråd i Högsta domstolen. Båda med koppling till Uppsala universitet och Juridiska fakulteten.

Christine Lager började sin juridiska bana på juristprogrammet i Uppsala där hon tog sin juristexamen 1987. Under sin tid på juristprogrammet var hon amanuens i processrätt. Därefter var hon tingsnotarie i Uppsala tingsrätt och hovrättsfiskal i Svea hovrätt. Sedan dess har hon arbetat som advokat och innehaft uppdrag som särskild utredare. Hon har varit departementsråd och enhetschef på Justitiedepartementet, enheten för immaterialrätt och transporträtt, samt varit chef för generaldirektörens stab vid Domstolsverket. Idag är Christine hovrättslagman och avdelningschef i Svea hovrätt och sedan 2016 är hon också chef för Patent- och marknadsöverdomstolen.

Jonas Malmberg, sedan 2012 ordförande i Arbetsdomstolen, var dessförinnan professor i civilrätt, särskilt arbetsrätt, vid Juridiska fakulteten i fyra år. Vid samma fakultet var han doktorand och disputerade 1997 med avhandlingen ”Anställningsavtalet. Om anställningsförhållandets individuella reglering”. Jonas har ofta anlitats som expert i statliga utredningar samt av Europeiska kommissionen och har forskat och författat ett stort antal publikationer inom arbetsrättens område.

Christine Lager tillträder som justitieråd i Högsta domstolen den 29 augusti 2022 och Jonas Malmberg den 1 maj 2022.

Mer om Högsta domstolen

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09