Professor Mattias Dahlberg höll föredrag i skatteutskottet

28 februari 2022

Mattias Dahlberg, professor i finansrätt, höll föredrag i riksdagens skatteutskott torsdagen den 24 februari 2022. Han presenterade och gav synpunkter på det förslag till nya regler för global bolagsbeskattning som drygt 130 stater och andra jurisdiktioner beslutade om i oktober 2021.

Dessa regler innebär att mycket stora företag kommer att beskattas för en del av sin bolagsvinst i de stater i vilka konsumenterna finns. Detta är en helt ny modell för bolagsbeskattning som avviker från de principer som utvecklades av Nationernas förbund under 1920-talet. Avsikten är att de deltagande staterna ska fatta beslut i nationella parlament under år 2022, och att huvuddelen av reglerna ska träda i kraft år 2023. Vid presentationen i skatteutskottet medverkade också professor Cécile Brokelind, Lunds universitet, som presenterade och diskuterade ytterligare delar av den globala överenskommelsen från i oktober 2021.

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09