Välkommen till De lege Book Launch 25 april

22 mars 2022

Humanistiska teatern i Uppsala

Humanistiska teatern i Uppsala.

Det är med stor glädje Juridiska fakulteten bjuder in till en Book Launch av "De lege" den 25 april i Humanistiska teatern i Engelska parken.

Publikationen De Lege De lege är Juridiska fakultetens årsbok och en av fakultetens tre skriftserier. Ett viktigt syfte med De lege är att skapa en plattform för ett samtal kring rättsvetenskap och aktuella samhällsutmaningar, och att göra det möjligt för forskare och lärare att publicera forskningsresultat och kritiska reflektioner kring globala, regionala, nationella och lokala utmaningar. Varje årgång har ett speciellt och aktuellt tema. Temat för 2021 års De lege är Law, AI & Digitalisation. Boken ges ut av Iustus Förlag. 


Flera av författarna som bidragit till boken kommer att presentera sina forskningsresultat och idéer, i form av såväl föreläsningar som spännande paneldiskussioner. Det bjuds på uppfriskande tilltugg och dryck. Du är varmt välkommen att delta hela eller delar av dagen. Det går även att lyssna via Zoom.

Det är med stolthet vi vid Uppsala universitet kan presentera så många av våra forskare genom de inkluderade verk som skrivits av flera av våra doktorander i juridik.

Fri entre! Varmt välkommen! 

Se hela programmet

Anmälan

Anmälan sker senast fredag den 15 april till Estelle Lerceteau-Köhler, 
estelle.lerceteau.kohler@jur.uu.se

Book launchen kommer att hållas på svenska och engelska och även att streamas live på zoom – mer information följer.

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09