Erika P Björkdahl ledamot i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd

10 mars 2022

Erika P Björkdahl, docent i civilrätt och föreståndare av Institutet för Fastighetsrättslig forskning (IFF), har av regeringen förordnats att vara ledamot i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd.

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är en tillsynsmyndighet för fastighetsmäklarbranschen, som har till uppgift att kontrollera att mäklare är registrerade och utför sina uppdrag på ett korrekt sätt.

Inom FMI finns en disciplinnämnd som bland annat beslutar i ärenden om en mäklare eller mäklarföretag ska få en disciplinär påföljd. Besluten kan vara av principiellt intresse.

Ledamotsuppdraget för Erika P Björkdahl gäller till och med den 31 december 2023.

Mer om Erika P Björkdahl
Mer om IFF
Mer om Fastighetsmäklarinspektionen

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09