Skyddar internationell rätt oss?

31 mars 2022

Professor Martti Koskenniemi

Professor Martti Koskenniemi, diskuterar folkrättsliga aspekter av invasionen av Ukraina.

Juridiska fakultetens hedersdoktor, professor Martti Koskenniemi, diskuterar folkrättsliga aspekter av invasionen av Ukraina.

Martti Koskenniemi talar om folkrättsliga instrument och garantier och deras effektivitet för att förhindra kränkningar av suveränitet och militära invasioner i samband med den ryska invasionen av Ukraina.

Länk till Unitube

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09