EU-dag i Uppsala den 20 april om kampen mot den organiserade brottsligheten

19 april 2022

EU-kommissionen i Sverige, Uppsala Kommun och Uppsala Universitet anordnar en halvdags konferens om kampen mot organiserad brottslighet.

Under de senaste åren har det dödliga skjutvapenvåldet fortsatt att minska i många europeiska länder – men i Sverige är trenden den motsatta.

Hur ska den negativa utvecklingen vändas? Och kan samarbetet inom EU vara en del av svaret?

Deltagare:

Konferensen öppnas av moderator Sandra Friberg, docent i civilrätt vid Uppsalas juridiska fakultet.

  • EU-­kommissionär för inrikes frågor Ylva Johansson 
  • Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
  • EU-minister Hans Dahlgren
  • Chefs­åklagare och Sveriges tidigare representant i Eurojust Solveig Wollstad
  • Kommunstyrelsens ordförande i Uppsala Erik Pelling
  • Polismästare Jale Poljarevius
  • Enhetschef på socialförvaltningen i Uppsala Hilde Wiberg
  • Programmet avslutas med ett författarsamtal med Malin Thunberg Schunke, romanförfattare och docent i straffrätt

Tid: 20 april, kl. 13-17
Plats: Universitetsaulan, Biskopsgatan 3, Uppsala

Program och anmälan

 

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09