Sök doktorandplats i miljörätt!

22 april 2022

Juridiska fakulteten i Uppsala utlyser nu en doktorandtjänst i miljörätt med tvärvetenskaplig inriktning.

Som doktorand kommer du att tillhöra den juridiska fakulteten och dessutom arbeta med en biträdande handledare i ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Forskningsmiljön präglas av en kollegial miljö mellan handledare, doktorander och studenter, och det finns möjlighet för dig att undervisa inom ditt forskningsområde.

Projekt
Doktorandanställningen sker inom den VR-finansierade forskningsmiljön 2020-04973, som ska kombinera juridik och ekologi för att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden. De flesta av världens nationer har antagit lagstiftning för att förhindra utrotning av arter. Dessa rättsliga instrument verkar dock inte kunna stoppa krisen för den biologiska mångfalden. Länderna misslyckas konsekvent med att uppfylla överenskomna mål för att minska förlusten av biologisk mångfald. Detta misslyckande väcker frågan om huruvida befintliga rättsliga instrument, teorier och metoder är lämpliga för att skydda arter, populationer och ekosystem och om och hur deras effektivitet kan förbättras. Syftet med vår forskning är därför att utveckla en teoretisk och tillämpad förståelse för samspelet mellan rättsliga och ekologiska system och att dokumentera, analysera, modellera och förbättra vår förståelse för hur juridik och ekologi påverkar varandra, med målet att förbättra lagens förmåga att bevara arter. De juridiska frågor som kommer att behandlas i denna forskningsmiljö omfattar skadeståndsansvar för miljöskador (préjudice écologique”), rättsprocesser i allmänhetens intresse, naturens rättigheter och miljökonstitutionalism.

På grund av projektets tvärvetenskapliga karaktär förväntas det att doktoranden skulle skriva en avhandling som består av flera artiklar, vilka är skrivna tillsammans med andra projektmedlemmar, och en introduktion, snarare än en monografi. Förutom att leda flera artiklar som ska utvecklas i samarbete med andra forskare i forskningsgruppen kommer doktoranden att inbjudas att delta som medförfattare till ytterligare artiklar inom det bredare projektet. Om du har frågor eller vill ha mer information om projektet eller möjligheter och förväntningar beträffande avhandlingen, vänligen kontakta Yaffa Epstein, yaffa.epstein@jur.uu.se.

Läs hela utlysningen

Välkommen med din ansökan senast den 1 juni 2022!

 

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09