Följ De lege-dagen via Zoom den 25 april

22 april 2022

Bild av Humanistiska teatern

Temat för dagen är rätt, AI och digitalisering där det bland annat kommer att talas om regleringen av "Lethal Autonomous Weapons" och huruvida artificiell intelligens som system kan ha rättspersonlighet. Vidare hur man kan använda artificiell intelligens-system inom offentligheten.

Vi sänder live från Humanistiska teatern kl 9.15-15.00. Du kan följa samtalen live via denna Zoom-länk och har även möjlighet att ställa frågor i panelsamtalen. Vi kommer endast att sända från plats, ingen inspelning kommer att göras.
 

Varmt välkommen att medverka via Zoom!

Det är med glädje och stolthet Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet bjuder in till en boklansering - ”Book Launch”-  av den senaste volymen i skriftserien De lege. Denna Book Launch äger rum den 25 april i Humanistiska teatern i Engelska parken.  

De lege är Juridiska fakultetens årsbok och en av fakultetens tre skriftserier. Syftet med De lege är att skapa en plattform för ett samtal kring rättsvetenskap och aktuella samhällsutmaningar, och att göra det möjligt för forskare att publicera forskningsresultat och kritiska reflektioner kring regionala, nationella och lokala utmaningar. Varje årgång har ett speciellt och aktuellt tema. Temat denna årgång är: Rätt, AI och Digitalisering.

Flera av författarna som bidragit till boken kommer att presentera sina forskningsresultat i form av föreläsningar och spännande paneldiskussioner. Det blir tal om hur vi ska reglera "Lethal Autonomous Weapons" och "Killer robots" - likaså huruvida artificiell intelligens som system kommer att ha rättspersonlighet. Vidare hur artificiell intelligens kan användas inom offentligheten.

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09