Juristutbildningen lockar flest till universitetet

26 april 2022

Totalt har 87 617 personer anmält sig till Uppsala universitet inför höstterminen 2022, där juristprogrammen toppar.

De fem utbildningarna med flest antal sökande är desamma som förra året:

• Juristprogrammet (5824 sökande)
• Läkarprogrammet (5540 sökande)
• Psykologprogrammet (4164 sökande)
• Ekonomie kandidatprogram (3812 sökande)
• Sjuksköterskeprogrammet (3635 sökande)

Källa: UNT https://unt.se/bli-prenumerant/artikel/jok8m5yl
samt uu.se: https://www.uu.se/nyheter/artikel/?id=18676&typ=artikel...

 

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09