Årets vinnande examensarbeten utsedda av Alumnistiftelsen

12 maj 2022

Varje år delar Alumnistiftelsen ut pris till årets bästa examensarbete. Urvalet sker genom att lärare vid Juridiska institutionen nominerar uppsatser som sedan granskas av en jury bestående av ledamöter från Alumnirådet.

Bland de femton uppsatser som var nominerade, utsåg juryn efter noggranna överväganden de två vinnarna som presenterades på Alumnidagen den 10 maj:
 

- De nominerade uppsatserna håller genomgående synnerligen hög kvalitet och uppgiften att utse två vinnare bland dem är grannlaga, säger advokat Rolf Johansson, ordförande i Uppsalajuristernas Alumnverksamhet. 
 

Författarna tilldelas 10 000 kr vardera och välkomnades presentera sina uppsatser under Alumnidagen. Uppsatserna finns tillgängliga på Alumnistiftelsens hemsida.
 

Faktaruta

Alumnistiftelsen delar sedan 2004 ut två ”Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examensarbete” till författare av examensarbete vid Juridicum. 

Fyra medlemmar i Alumnirådet läser och bedömer de nominerade uppsatserna och beslutar om tilldelningen av priserna och motiveringen: justitierådet Petter Asp, föredraganden i riksdagens justitieutskott Rebecca Hellgren, chefsjuristen Maria Ingelsson och advokaten Rolf Johansson,

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09