Högtidlig doktorspromotion av fakultetens juris doktorer

19 maj 2022

Den 18 maj promoverades 13 juris doktorer från Juridiska fakulteten

Den 18 maj promoverades 13 juris doktorer från Juridiska fakulteten tillsammans med andra doktorer vid Uppsala universitet. Den högtidliga processionen genomfördes i Universitetshusets aula och bestod av fanborg, studentrepresentanter, promovendi, professores emeriti och fakulteternas lärare.

Doktorspromotionen är en examensfest för dem som tagit doktorsexamen under året. Den hålls två gånger varje år: vinterpromotionen i slutet av januari och vårpromotionen i månadsskiftet maj-juni.

Representanter för universitetets fakulteter och institutioner deltog i processionen för att hedra och fira sina nya doktorer. Juridiska fakultetens promotor var professor Joel Samuelsson, som krönte de examinerade doktorerna.

Kanonsalut utfördes kl. 7.00 från Slottsbacken av artillerister från Jämtlands fältartilleri under befäl av major Mikael Andersson. Stora domkyrkoklockan ringde kl. 8.00 på promotionsdagen. Statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet liksom ärkebiskopen i Uppsala samt landshövdingen i Uppsala län deltog jämte generaldirektören för Universitetskanslersämbetet, rektorn vid Sveriges lantbruksuniversitet samt universitetets förutvarande rektorer, professorerna Stig Strömholm, Bo Sundqvist, Anders Hallberg och Eva Åkesson.

Festligheterna fortsatte in på kvällen, med bankett i Rikssalen på Uppsala slott.

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09