Doktorspromotion äger rum den 25 maj

24 maj 2022

 Doktorspromotion i Universitetshuset

Onsdag den 25 maj genomförs den traditionsenliga vårpromotionen med firande av jubeldoktorer, nya doktorer samt installation av Peter Wallenberg jr som ny hedersmedlem.

Salut sker kl 7.00 vid Gunillaklockorna och även 12.40 på planen mellan Universitetshuset och Ubbo.

Känsliga personer bör undvika att vistas i närheten av batteriet. Man bör också försöka hålla hundar och katter borta från området. Stora domkyrkoklockorna ringer kl 8.00-8.10.


För åhörare till akten i aulan kl 12.00-15.00 krävs biljett som går att hämta kostnadsfritt i universitetshusets trapphall före ceremonin. Platserna ska vara intagna 11.45. Promotionsföreläsning hålls av professor Joachim Parrow över ämnet Sanning och konsekvens. Juridiska fakultetens promotor är professor Torbjörn Ingvarsson.

Ceremonin går att följa på universitetets hemsida: www.uu.se.

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09