Seminarium: Tiden som hinder - om Ukrainakriget

31 maj 2022

Järvaveckan 2022

Järvaveckan är en årligt återkommande politikervecka på Spånga IP i nordvästra Stockholm, med deltagare från civilsamhället, företag, myndigheter och partier.

Ukrainakriget har tvingat miljoner på flykt samtidigt som det pågår flera andra flyktingkriser. Gemensamt för människor som är eller har varit på flykt är att tiden spelar en viktig roll: väntan på uppehållstillstånd är bara ett exempel.

Torsdag den 2 juni kommer Rebecca Stern, professor i folkrätt vid Juridiska institutionen, tillsammans med Önver Cetrez, docent i religionspsykologi, Uppsala universitet samt Daniel Hedlund, docent i rättssociologi vid Juridiska institutionen, att ha ett seminarium på Järvaveckan. Där diskuteras tidens betydelse för migranter med utgångspunkt i ny forskning.

Tid: 2 juni kl 16.00-16.45
Plats: Järvaveckan, Spånga IP, Solhems Hagväg 2, 163 56 Spånga

Sändning kan följas live via Järvaveckans hemsida samt YouTube: https://lnkd.in/ewvjdD8Z

Faktaruta:

Järvaveckan 2022 består av fysiska programpunkter med huvudscen, tält med deltagare från civilsamhället, företag, myndigheter och partier. Samt en TV-kanal: Järvaveckan Live med eget tablålagt program.

Sändningen kommer finnas på Kaknästornet och går att inhämta gratis. För att koppla på mot den signalen är vägen att gå att mejla bookings@mobilelinks.se och be om Järvaveckan_1 så kommer det där finnas signal från och med 1 juni. Det går även följa sändningen på Youtube samt Järvaveckans hemsida. Se tablå här.

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09