Rebecca Thorburn Stern utsedd som expert i statlig utredning

1 juni 2022

Chefen för Socialdepartementet, statsrådet Hallengren, har förordnat Rebecca Thorburn Stern som expert i Utredningen om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen (S 2022:03).

Uppdraget gäller från och med den 30 maj tills dess att arbetsuppgifterna i utredningen är slutförda.
 

Bland övriga experter och sakkunniga finns: (titel samt funktion inom parentes)

 • Victor Hagstedt (rättssakkunnig, sakkunnig)
 • Sara Philipson (departementssekreterare, sakkunnig)
 • Charlotte Roth-Olanders (departementssekreterare, sakkunnig)
 • Johanna Spanne (rättssakkunnig, sakkunnig)
 • Amanda Bertilsdotter Nilsson (jurist, expert)
 • Jonas Doll (expert),
 • Maj Fagerlund (barnrättsjurist, expert)
 • Johan Hardstedt (förbundsjurist, expert),
 • Ola Vinnerljung (jurist, expert),
 • Elin Wernquist (generalsekreterare, expert),
 • Carin Westerlund (verksamhetsutvecklare, expert)
 • Kavot Zillén (docent, expert)

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09