Professor Mattias Dahlberg medverkar i avslutningskonferens i SNS-projekt

8 juni 2022

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) har under åren 2019-2022 bedrivit ett omfattande forskningsprojekt om ”Skatter i en globaliserad värld”. Flera svenska ekonomer och jurister har deltagit i projektet, däribland professor Mattias Dahlberg vid Juridiska fakulteten i Uppsala.

Professor Mattias Dahlberg har författat en av rapporterna i projektet, ”EU och svensk företagsbeskattning”, SNS förlag, 2019, 117 sidor. Han har också deltagit i en uppföljande konferens om nya globala modeller för internationell företagsbeskattning, närmare bestämt om OECD/G20:s förslag till Pelare 1 (ny modell för allokering av bolagsvinster) och Pelare 2 (en global minimiskatt), som hölls i november 2021.

Tisdagen den 31 maj och onsdagen den 1 juni 2022 hade SNS den avslutande konferensen inom projektet. Mattias Dahlberg deltog i Panel 3 om Företagsbeskattning. Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, har författat det övergripande projektets slutrapport, som också presenterades och diskuterades vid konferensen. Konferensen avslutades med ett anförande av finansminister Mikael Damberg, som därefter också deltog i diskussionen.

Samtliga rapporter och filmade konferenspresentationer finns tillgängliga på SNS hemsida, www.sns.se.

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09