Erika P Björkdahl ny professor i civilrätt

9 juni 2022

Erika P Björkdahl

Rektor beslutade nyligen att befordra Erika P Björkdahl till professor i civilrätt vid Juridiska fakulteten i Uppsala.

Erika P Björkdahl, juris doktor 2007 och docent i civilrätt 2011 vid Juridiska fakulteten, har sedan ett flertal år varit föreståndare för IFF – Institutet för Fastighetsrättslig forskning. Erika har haft många externa uppdrag, bland annat som ledamot i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd och som expert i ett flertal utredningar. Nu senast utsågs hon av regeringen som särskild utredare om en ny förköpslag.

Under en längre period har Björkdahls forskning huvudsakligen rört det fastighetsrättsliga området. De senaste åren har hon även bedrivit forskning i avtalsrätt på temat ”Anpassning och precisering av avtal”. Projektet är i sitt avslutande skede och kommer att publiceras i en monografi under hösten.

Enligt tradition kommer Björkdahl att bli installerad vid den årliga professorsinstallationen, som i år äger rum den 18 november 2022 i Universitetsaulan i Uppsala. Samtliga universitetets nya professorer installeras vid denna ceremoni.

Mer om Erika P Björkdahl
Mer om professorsinstallationen

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09