Professor Anna Jonsson Cornell utnämnd till Sveriges representant i CPT

17 juni 2022

Professor Anna Jonsson Cornell har av Europarådets ministerkommitté nyligen valts till Sveriges representant i Europeiska kommittén till förhindrande av tortyr (CPT).

CPT är ett av Europarådets tillsynsorgan som bevakar frågor kopplade till hur inlåsta individer behandlas. CPT:s medlemmar är självständiga och oberoende experter som utför regelbundna besök vid fängelser, sjukhus och andra ställen var det kan finnas enskilda som har berövats sin frihet.  

 

 

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09