Professor Mattias Dahlberg mottagare av Gustaf Adolfsmedaljen i guld

29 juni 2022

Bild på Mattias Dahlberg

Mattias Dahlberg, professor i finansrätt vid Juridiska institutionen.

Fyra medarbetare och tidigare medarbetare vid Uppsala universitet tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedaljen för betydelsefulla insatser. Mottagare av den äldre Gustaf Adolfsmedaljen i guld är professor Mattias Dahlberg, professor i finansrätt vid Juridiska fakulteten.

Mattias blev professor år 2006 och belönas för att som prodekan och dekan under sju år varit en oförtröttlig förkämpe för fakultetens intressen. Han förstärkte och utvecklade fakultetens verksamhet, rörande allt från nya strategier, fysisk arbetsmiljö, yngre kollegers utveckling till internationella magisterkurser - alltid med fakultetens bästa som orubblig ledstjärna.

Mattias Dahlberg är kunnig, lojal och hans känsla för rätt och rättvisa har varit till stort gagn för universitetet.

Läs mer om de andra medaljörerna: https://lnkd.in/ei--suq7

Foto: Elisabeth Sandberg

FAKTA OM GUSTAF ADOLF-MEDALJEN:

Den äldre Gustaf Adolf-medaljen kallas också Hedlinger-medaljen efter gravören Johann Carl Hedlinger. Medaljen delas ut, antingen i guld eller silver, till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefull utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.

1924 års Gustaf Adolf-medalj har tilldelats konungar, kanslerer, rektorer, prorektorer, förvaltningschefer och stordonatorer.

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09