Vladimir Bastidas ny prefekt på Juridiska institutionen vid Uppsala universitet 

1 juli 2022

Bengt Domeij överlämnar med varm hand prefektuppdraget till Vladimir Bastidas.

Bengt Domeij överlämnar med varm hand prefektuppdraget till Vladimir Bastidas.

Den 1 juli tillträder Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i 3 år.

Vladimir Bastidas är universitetslektor i konkurrensrätt och disputerade vid Stockholms universitet med en avhandling om EU:s konkurrensrättsliga regler om tekniköverföringsavtal. Vladimirs pågående forskning rör tillämpningen av konkurrensrätten på atypiska fall. På institutionen undervisar han i konkurrensrätt, EU-rätt, immaterialrätt och rättsekonomi.

 Vladimir ser fram emot att påbörja sitt nya uppdrag som prefekt:

- Jag är givetvis mycket tacksam för det förtroende jag har fått genom uppdraget. Mina främsta uppgifter kommer vara att arbeta för en god arbetsmiljö och att underlätta och stödja den högkvalitativa undervisningen och forskningen som bedrivs på institutionen.

Bengt kan se tillbaka på tre intensiva men roliga år som prefekt för Juridiska institutionen:

- Mina år som prefekt, 2019 - 2022, har dominerats av de snabba omställningar som vi flera gånger behövt göra till följd av pandemin. Vi har upprätthållit så mycket av vår normala verksamhet som möjligt. Och tack vare ett stort engagemang från alla medarbetare har det fungerat. Själva prefektrollen, med intensiva kontakter med stora delar av institutionen och även andra delar av universitetet, har varit samtidigt lärorikt, stimulerande och utmanande. Det är en erfarenhet som jag verkligen är tacksam över att ha fått, när jag nu återgår på heltid till forskning och undervisning.

 

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09