Professor Katia Cejie ny ledamot i Skatterättsnämnden

30 juni 2022

Katia Cejie

Juridiska fakultetens professor i finansrätt Katia Cejie har av regeringen blivit utsedd till ledamot i Skatterättsnämnden, avdelningen för direkt skatt.

Skatterättsnämnden meddelar efter ansökan förhandsbesked i skatterättsliga frågor som kan gälla både enskilda och företag. Skatterättsnämnden lyder under Finansdepartementet, och dess kansli är en del av Skatteverket. Förhandsbeskeden kan överklagas direkt till Högsta förvaltningsdomstolen utan att något prövningstillstånd krävs.

Katia Cejie sitter som ordinarie ledamot tillsammans med andra skatteexperter från domstolar, myndigheter, näringsliv och universitet, varav en av dessa är kollegan Mattias Dahlberg, professor i finansrätt vid Juridiska fakulteten, ledamot i nämnden sedan 2008.

Uppdraget sträcker sig från den 1 juli 2022 till den 30 juni 2025.


Mer om Katia Cejie

Mer om Skatterättsnämnden

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09