Minnesord för Professor emeritus Gabriel Michanek

8 augusti 2022

Professor emeritus Gabriel Michanek har lämnat oss efter en tids sjukdom. Gabriel har i nästan hela sitt yrkesverksamma liv varit verksam vid Juridicum.

Ett undantag var en tioårsperiod vid Luleå tekniska universitet i början av 2000-talet. Gabriels insatser för Juridiska fakulteten, och särskilt miljörättsämnet, har varit betydande. Hans djupa och breda kunskaper i miljöfrågorna och de rättsvetenskapliga komplikationerna är omvittnade. Genom sitt författarskap byggde han upp ämnet systematiskt och kunskapsmässigt och en stor del av det kursutbud som finns i ämnet är Gabriels förtjänst.

Han var en uppskattad lärare och föreläsare. Som arbetskollega var han inspirerande och med sina djupa kunskaper många gånger det viktiga bollplanket. Gabriels orubbliga intresse för de juridiska hinder och instrument som finns kring miljö- och klimatfrågor har inspirerat många forskare och lagt grunden för flera forskningsprojekt. Den kunskap han besatt delade han generöst med sig av, även efter sin pension. Det tomrum han nu lämnar efter sig går inte att beskriva med ord.

Maria Forsberg, David Langlet och Charlotta Zetterberg

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09