Katia Cejie sakkunnig i parlamentarisk utredning

15 augusti 2022

Katia Cejie

Katia Cejie

Professorn i finansrätt vid Juridiska institutionen Katia Cejie påbörjar i dagarna ett uppdrag som sakkunnig i en utredning om effektiv beskattning av fysiska personer som flyttat från Sverige.

Enligt kommittédirektivet ska en särskild utredare lämna förslag  på en effektiv kapitalbeskattning av fysiska personer som flyttar ut och upphör att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige eller som enligt ett skatteavtal får hemvist i en annan avtalsslutande stat.

Bland övriga experter och sakkunniga finns (titel samt funktion inom parentes):

  • Marcus Andersson (departementssekreterare, expert)
  • Åsa Andersson (ämnesråd, expert)
  • Gabriel Cleverdahl (departementssekreterare, expert)
  • Britt-Marie Hallberg Eriksson (rättslig expert, expert)
  • Claes Hammarstedt (skatteexpert, expert)
  • Patrick Krassén (expert inom skattepolitik, expert)
  • Daniel Waldenström (professor, expert)
  • Roger Persson Österman (professor, sakkunnig).

Särskild utredare är Kristina Ståhl, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2024.

Mer om utredningen (Kommittédirektiv Dir. 2022:45)
Mer om Katia Cejie

 

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09