Nystartat forskarnätverk om mänskliga rättigheter

22 augusti 2022

Ett mångvetenskapligt forskarnätverk om mänskliga rättigheter har startat, "Uppsala forskarnätverk om mänskliga rättigheter". Nätverket är öppet för alla som verkar vid Uppsala universitet.

År 2021 beslutade CIRCUS (Centre for Integrated Research on Culture and Society) att initiera nätverket Uppsala Human Rights Research Network. Detta nätverk är till för de forskare vid universitetet som bedriver forskning om mänskliga rättigheter. Det är mångvetenskapligt och öppet för alla som verkar vid Uppsala universitet.

Nätverket har som mål att lyfta och vidareutveckla existerande forskning kring rättsliga, etiska, filosofiska och politiska perspektiv på mänskliga rättigheter och koppla det till aktuella frågor som hot mot rättigheter, rättigheters olika status för olika grupper, rättigheters teoretiska grund och hur rättigheter kan utkrävas och genomföras.

För att kunna göra detta kommer berörda forskare att samlas kring en mängd aktiviteter. Nätverket vill skapa nya kontakter, mötesplatser och samtal som främjar forskning och fördjupning för nätverkets medlemmar, för universitetet, och för samhället. Tanken är också att på längre sikt skapa förutsättningarna för gemensamma ansökningar om att inrätta nya forskningsmiljöer eller program.

Nätverket har en webbsida med information om pågående forskning, aktiviteter och samverkansträffar. Där kan man även ta del av blogginlägg och krönikor skrivna av forskare i nätverket.

 

 

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09