Forskningssamarbete om rasism och diskriminering i skolan

13 september 2022

Annika Nilsson presenterar forskningssamarbete kring rasism i skolan

Annika Nilsson, föreståndare för IfU, presenterar ett forskningsinitiativ om rasism och diskriminering i skolan.

I veckan presenterade Annika Nilsson, docent i offentlig rätt och föreståndare för Institutet för utbildningsrätt (IfU), ett aktuellt forskningsinitiativ om rasism och diskriminering i skolan och förskolan.

IfU arbetar tillsammans med andra forskare vid Uppsala universitet med att utveckla forskningssamarbete inom detta ämnesområde. Arbetet stöds av CIRCUS och är tätt kopplat till forskarnätverket ”Rasism och diskriminering i skola och förskola”. 

Annika Nilsson förmedlade vid konferensen en inbjudan till intresserade forskare att delta i nätverkets samarbete och seminarieverksamhet.

 


 

Faktaruta

CIRCUS (Centre for Integrated Research on Culture and Society) är en plattform för tvärgående kultur- och samhällsforskning. I forskningssamarbete ingår förutom IfU, bland andra CEMFOR (Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism) och BVU vid Edu (Barn och Ungdomsvetenskap).

Institutet för utbildningsrätt (IfU) har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige. IfU verkar med utgångspunkt i den breda vetenskapliga universitetsmiljön för att rättsvetenskapliga och närbesläktade frågor, med fokus på skola och högskola, belyses på ett fruktbart sätt. IfU är det viktigaste utbildningsrättsliga centret i Sverige. Ett annat mål är att forskning och annan verksamhet inom det utbildningsrättsliga området ska berika även andra samhällsområden.

Läs mer:

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09