Framstående examensuppsats i miljörätt får pris

14 september 2022

Granbarksborreangrepp diskuteras i Lovisa Helmius examensarbete inom miljörätt

Granbarkborre-angrepp diskuteras i Lovisa Helmius examensarbete inom miljörätt som vinner pris.

Årets pris för bästa examensarbete i miljörätt går till Lovisa Helmius, som i sitt examensarbete på basis av naturvetenskaplig kunskap, angriper såväl miljörättsliga som skadeståndsrättsliga spörsmål.

Uppsats: Bland granar och grannarUppsatsen ”Bland granar och grannar – Ansvar och risk för granbarkborrenagrepp i skog” tilldelas priset för bästa examensarbete av Institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF) vid Uppsala universitet.

Lovisa Helmuis kopplar i uppsatsen såväl offentligrättsliga som skadeståndsrättsligt ansvar till granbarkborreangrepp, vilket inbegriper högaktuella frågor som i takt med klimatförändringar kommer att växa i relevans.

I nomineringstexten meddelas att författaren tar sig an detta snåriga och tämligen obeforskade område med hög ambition och självständighet. Utöver omfattande materialstudier av en bredd av källor har författaren vinnlagt sig om att skapa kontakt med såväl praktiker vid myndigheter och skogsbolag som med forskare inom naturvetenskapen för att skapa sig en förförståelse om hur granbarkborrar påverkar skog och i förlängningen vilka rättsliga konsekvenser detta får. 

Författaren tilldelas 10 000 kr som delas ut i Uppsala på Fastighetsrättens dag den 11 oktober. Handledare har varit Maria Forsberg, lektor i miljörätt.

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09