Uppsala-Minnesota-utbytets rubinjubileum har inletts

26 september 2022

Anna Singer, Stig Strömholm och Eric Bylander vid det inledande jubileumskollokv

Anna Singer, Stig Strömholm och Eric Bylander vid det inledande jubileumskollokviet på plats i Fakultetsrummet, Juridicum, Uppsala

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet och University of Minnesota Law School inledde 1982/83 ett fortsatt livaktigt utbytesprogram. 40-årsjubileet, som firas hela detta läsår, inleddes nyligen med ett kollokvium på plats på båda ställena och på distans.

Utbytesprogrammet mellan Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet och University of Minnesota Law School är med sina 40 år ett av världens äldsta och mest väletablerade av sitt slag. Lärarutbytet inleddes höstterminen 1982 och studentutbytet vårterminen 1983. Med få undantag har därefter utbyte av både lärare och studenter skett årligen. Omkring 30 olika lärare från vardera lärosäte har deltagit i utbytet, vissa vid upprepade tillfällen. Totalt har mer än 400 studenter deltagit.

Den 19 september inleddes jubileumsåret officiellt med ett gemensamt kollokvium på plats på båda ställena och på distans. Dekanerna Anna Singer, Uppsala och Garry W. Jenkins, Minnesota hälsade välkomna. Professor Robert A. Stein, som var dekan vid University of Minnesota Law School när utbytet kom till, redogjorde för dess 40-åriga historia. Uppsala universitets tidigare rektor, professor emeritus Stig Strömholm berättade om sina upplevelser som den första i raden av utbytesprofessorer.

Det mer nyligen förgångna behandlades av professor Prentiss Cox och docent Bruno Debaenst som deltog i lärarutbytet i Uppsala respektive Minneapolis så sent som i våras. Det inledande kollokviet avslutade med kortare redogörelser från flera ytterligare tidigare deltagare. Kollokviet modererades av professor Eric Bylander, Uppsala, som tillsammans med professor Stein är huvudansvarig för jubileumsfirandet.

40-årsfirandet fokuserar på undervisning, studier samt socialt och kulturellt utbyte. Juridiska fakultetens årsbok de lege 2023 kommer att behandla utbytesprogrammet och dess jubileum. Därtill kommer jubileumsfirandet att innefatta bland annat ytterligare något seminarium, utställningar samt möjligheter till organiserade återbesök.

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09