Barns rättigheter diskuterades på konferens inom biomedicin

23 september 2022

Anna Singer och Santa Slokenberga från Juridiska institutionen i Uppsala

Juridiska institutionen vid Uppsala universitet stod i år som värd för en konferens om barns rättigheter inom det biomedicinska området. På bilden professor Anna Singer och Santa Slokenberga.

Nyligen arrangerade Juridiska institutionen vid Uppsala universitet en konferens om barns rättigheter inom det biomedicinska området, "Children's Rights in Biomedicine Conference".

Forskare, beslutsfattare och intressenter samlades för att utbyta kunskap och erfarenheter på området och för att diskutera huruvida gällande nationella och internationella rättsliga ramar på ett effektivt sätt skyddar barn från vetenskapliga risker och osäkerhet på det biomedicinska området.

- Konferensen har fokuserat på barns status som rättighetsbärare i mötet med hälso- och sjukvården, särskilt vid biomedicinska undersökningar och insatser, säger Jameson Garland, universitetslektor i medicinsk rätt vid Juridiska institutionen. Respekt för barns alla rättigheter fullt ut är av avgörande betydelse för att säkerställa ett starkt skydd för barns hälsa och för att tillse att de högsta möjliga hälsostandarderna uppfylls, säger han.

Santa Slokenberga, universitetslektor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen säger att detta är en viktig och avgörande milstolpe i sökandet efter de mest effektiva sätten att skydda barns rättigheter och intressen inom biomedicin.

Dekanus för Juridiska fakulteten, professor Anna Singer, hälsar välkommen.

 

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09