Advokat Jonas Rosengren tilldelas von Materns premium 2022

7 november 2022

Advokat Jonas Rosengren

Jonas Rosengren tilldelas 2022 års von Materns premium.

Jonas Rosengren kommer att mottaga von Materns premium tisdag den 7 februari 2023 på Juridiska fakulteten i Uppsala. I anslutning till utdelningen hålls en föreläsning.

Syftet med von Materns premium är att främja juridiskt författarskap i Sverige. Denna gång tilldelas det hedervärda priset till Jonas Rosengren. 

Jonas arbetar som advokat och delägare vid Werks Advokater i Göteborg, huvudsakligen som ombud och skiljeman i kommersiella tvister. Genom sitt arbete med sjörätt och internationella skiljeförfaranden med parter från olika länder har han kommit att intressera sig för hur svensk rätt förhåller sig till andra rättssystem, särskilt i fråga om avtalstolkning. Han har under många år undervisat om engelsk avtalsrätt. Hans författarskap kretsar kring avtalsrätt, sjörätt, skiljemannarätt och internationell privaträtt.

Mer information kommer närmare utdelningen av priset.

 

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09