Allt ljus på attraktiva innovationsprojekt vid Uppsala universitet

11 december 2017

Vid UU Innovations jubileumsevent den 5 december premierades elva projekt från Uppsala universitet för hög innovationspotential och för att ha erhållit extern finansiering.

I samband med UU Innovations 10-årsjubileum uppmärksammades lovande innovationsprojekt vid Uppsala universitet. De elva projekt som fick ta emot den nya utmärkelsen ”Attraktivt innovationsprojekt” skapar nya lösningar inom en stor bredd av områden, från arkeologi, mänskliga rättigheter och ungas nyhetsflöden till växtodling, nya material och diagnostiska tester.

Vid sitt jubileumsevent den 5 december introducerade UU Innovation en ny utmärkelse för att lyfta fram pågående innovationsprojekt som startats av forskare och studenter vid Uppsala universitet. Utmärkelsen ”Attraktivt innovationsprojekt” delas ut till projekt med hög innovationspotential som fått stöd av UU Innovation samt erhållit extern finansering som ytterligare stärkt utvecklingsmöjligheterna. Finansieringen kan komma från offentliga eller privata finansiärer, från kunder eller samarbetspartners och vara i form av bidrag, investering eller intäkter från försäljning. Utmärkelsen kommer att delas ut en gång per år.

I år premierades elva projekt som attraktiva innovationsprojekt och de representerar en spännande bredd av nya lösningar på reella utmaningar.  

– Det är roligt att synliggöra innovationsprojekt från universitetet och här har vi projekt som verkligen är på gång och som stärkt sina förutsättningar genom att de lyckats attrahera extern finansiering. De är värda all uppmärksamhet och stimulans, säger Jenny Nordquist, tillfördnad chef för UU Innovation och som vid eventet delade ut blommor och diplom till projekten.

Attraktiva innovationsprojekt 2017:

PLATINEA - samarbetsplattform som ska optimera antibiotikaanvändning

PLATINEA är en samverkansplattform som stimulerar viktig samverkan mellan de aktörer som tillsammans kan bidra till att optimera antibiotikaanvändning och därmed öka livslängden av befintliga antibiotika. Plattformen erbjuder en neutral grund för intressenter inom vården, myndigheter, akademi och industri att mötas, diskutera och komma överens om hur man praktiskt kan angripa problemet med vidareutveckling och tillgång till antibiotika. Projektledare är Enrico Baraldi, professor vid institutionen för teknikvetenskaper. Projektet har erhållit medel från Vinnovas program Utmaningsdriven innovation.

Läs mer om PLATINEA

GraphMaTech - utvecklar ett hett grafenbaserat lättviktsmaterial med god kylande verkan

GraphMaTech har utvecklat Aros Graphene, ett patenterat nytt grafenbaserat lättviktsmaterial med mycket goda elektriska och termiska egenskaper vilket gör det lämpligt för många tillämpningar som till exempel kylning av elektronikkomponenter. Bolaget har under året antagits till EIT InnoEnergys acceleratorprogram ”The Highway” samt erhållit stöd från Vinnova i utlysningen Innovativa startups. Bakom upptäckten av det nya materialet står Mamoun Taher, forskare vid institutionen för kemi på Ångströmboratoriet.  

Läs mer om GraphMaTech

Astrego Diagnostics - snabb och säker diagnos av urinvägsinfektion och ett bidrag i kampen mot antibiotikaresistens

Astrego Diagnostics utvecklar ett system, qUTI, som på mindre än 30 minuter diagnostiserar urinvägsinfektion och samtidigt ger information om verksam antibiotika för att bota infektionen. Testet ger läkaren möjlighet att bedöma och vid behov förskriva rätt antibiotika direkt vid patientbesöket. Målet är att ett första test finns på marknaden om ett par år. Bolaget är en avknoppning från professor Johan Elfs forskargrupp vid institutionen för cell- och molekylärbiologi. UU Holding gick in i bolaget som delägare under 2017 tillsammans med flera andra investerare.

Läs mer om Astrego Diagnostics

Preoperativ diagnos av gynekologiska cancersjukdomar som kan rädda liv och minska lidande

Många kvinnor som misstänks ha cancer i underlivet genomgår kirurgiska ingrepp i onödan. Hos andra upptäcks cancern inte förrän den utvecklats för långt. Det här kan vara på gång att ändras. Projektet som leds av professor Ulf Gyllensten vid institutionen för immunologi, genetik och patologi utvecklar ett unikt biomarkörstest för förbättrad diagnos och tidig upptäckt av framför allt äggstockscancer. Testet är baserat på analys av en panel av biomarkörer i ett enkelt blodprov och kan förutom tidig detektion och preoperativ diagnos användas för att bedöma hur långt cancern utvecklats. Projektet beviljades finansiering i Swelifes första acceleratorutlysning som valt ut särskilt lovande unga bolag men också projekt som står i startgroparna att starta bolag.

Läs mer om Biomarkörtest för gynekologiska cancersjukdomar

Human Rights Clinic - sätter mänskliga rättigheter och praktiskt människorättsarbete på schemat

Anna Jonsson Cornell, professor vid Juridiska institutionen har tillsammans med företrädare för människorättsorganisationen Civil Rights Defenders lett utvecklingen av Human Rights Clinic, ett samverkansprojekt som är unikt i sitt slag i Sverige. Det möjliggör för juriststudenter att under handledning jobba med riktiga rättsfall inom ramen för sin utbildning. Projektet bidrar till att stärka studenternas intresse för och kunskap om mänskliga rättigheter samtidigt som det ökar förmågan hos människorättsorganisationer att försvara dessa rättigheter. Human Rights Clinic har erhållit finansiering av Vinnovas program Social innovation.

För mer information om Human Rights Clinic, kontakta Anna Jonsson Cornell.

Optima Planta - utvecklar nästa generations odling

Optima Planta producerar växter utan jord, solljus, bekämpningsmedel eller andra tillsatser – vertikalt, lokalt och året runt och med mindre vattenåtgång än traditionell odling. Inom kort väntas den första salladen kunna skördas i företagets lokaler i Green Innovation Park i Ultuna. Bolagets grundare Lennart Sör är tidigare student från Uppsala universitet och deltog under 2017 i entreprenörstävlingen Företagsänglarna där han vann och fick en investering av de fem affärsänglarna i juryn.

Läs mer om Optima Planta

Disir Productions - gör historisk forskning levande i moderna spelmiljöer

Disir Productions kombinerar arkeologi och digital förmedling. Företaget utvecklar appar inom konceptet Augmented History som gör att användaren kan uppleva och interagera med historiska miljöer som rekonstruerats digitalt. I juni lanserades appen Visir Uplandia som gör det möjligt för användaren att på plats stiga rakt in i miljön runt Uppsala Domkyrka i början på 1500-talet. På tur står nu appar för fler historiska miljöer i Uppsala län med stöd av satsningen Augmented Export i Region Uppsala som finansieras av Tillväxtverket. Disir Productions bildades 2015 av bland andra John Ljungkvist och Daniel Löwenborg som båda är forskare vid institutionen för arkeologi och antik historia. UU Holding investerade i bolaget under 2017.

Läs mer om Disir Productions

Magström – utvecklar ny metod som kan bidra till färre driftstopp

Magström utvecklar både mjuk- och hårdvara som kan reducera onödigt slitage av komponenter i vattenkraftverk. Detta innebär färre driftstopp, vilket ger bättre stabilitet och högre lönsamhet – något som är oerhört viktigt för ett land som Sverige där vattenkraft står för knappt hälften av elproduktionen. Teamet bakom Uppsalabolaget har konstruerat en nerskalad testanläggning på Ångströmlaboratoriet där de arbetar som forskare inom elektricitetslära vid institutionen för teknikvetenskaper. För att testa i full skala har teamet inlett ett samarbete med Vattenfall som har testanläggningar i Porjus. Energimyndigheten är med och finansierar pilotprojektet.

För mer information om Magström, kontakta Johan Abrahamsson.

F&A Forecasting utvecklar mjukvara som ska ge mer träffsäkra ekonomiska prognoser

F&A Forecasting har utvecklat mjukvaran Indicio, för mer träffsäkra prognoser av exempelvis försäljningsvolymer, råvarupriser och valutakurser. Komplexa förhållanden med många parametrar ska göras hanterbara även för personer utan expertkunskaper inom statistik. Uppsalabolaget vänder sig till både industrin och banksektorn. Företaget var en av årets vinnare av näringslivspriset Bona Postulata som delas ut till utvalda uppländska företag med stor tillväxtpotential. Bolaget startades av två studenter från Uppsala universitet och har under året fått investeringar av privata aktörer.

Läs mer om F&A Forecasting

Inossia - utvecklar ett nytt elastiskt bencement för sköra ben

Äldre personer med osteoporos (benskörhet) drabbas ofta av frakturer i sina ryggkotor och idag finns ingen bra behandling. Det vill Inossia ändra på. Bolaget utvecklar en mjukgörare för att göra bencement bättre anpassade för bensköra ben. Med det nya bencementet kan smärtlindringen för patienter med benskörhetsfrakturer förbättras samtidigt som risken för ytterligare kotfrakturer kan minskas. Detta till följd av bencementets goda elastiska egenskaper. Inossia har under året bland annat erhållit extern finansiering och stöd i sin affärsutveckling från Vinnova och EIT Health. För upptäckten av det mjuka bencementet som Inossia kommersialiserar står Cecilia Persson, forskare inom tillämpad materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet.

Läs mer om Inossia

Nyhetsvärderaren - digitalt verktyg i den upplysta medborgarens tjänst

Hur trovärdiga är ungas nyhetsflöden? Projektet Nyhetsvärderaren har skapat ett helt nytt forskningsbaserat sätt att hantera nyhetsflöden i praktiken. Det är ett digitalt verktyg som ger ny information om ungas nyhetsflöden samtidigt som unga får träna på att tänka vetenskapligt och källkritiskt. Tusentals skolelever över hela landet har deltagit i det massexperiment som genomförts inom ramen för projektet och som bidrar till ny kunskap om elevers kritiska tänkande i den digitala eran. Projektet har erhållit finansiering av Vinnovas program Social innovation och genomförs under ledning av docent Thomas Nygren, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och i samverkan med Vetenskap & Allmänhet och RISE Interactive.

Läs mer om Nyhetsvärderaren

Nyhetsbanken