Juridiska fakultetens Jonatan Schytzer har blivit utsedd till expert för Världsbanken

1 februari 2024

Jonatan Schytzer

Jonatan Schytzer

Världsbanken har i partnerskap med INSOL International, en organisation som samlar över 10 000 insolvensrättare från hela världen, och International Insolvency Institute, satt samman en arbetsgrupp på temat klimatförändring och insolvensrätt. Syftet är att undersöka kopplingar mellan insolvensrätt och klimatförändringar, insolvensrättens relevans i den globala omställningen och potentiella reformer av insolvensrätten för att stödja omställningen.

Målet är att påverka lagstiftare över hela världen genom att ta fram policyrekommendationer. Sammantaget består arbetsgruppen av omkring 15 stycken akademiker och praktiker från hela världen, som ansetts ha värdefull kompetens på området. 

För att få reda på mer om detta har vi ställt tre frågor till Jonatan.

1) Hur knyter detta projekt an till din forskning och hur kom det sig att just du blev utvald? Under de senaste två åren har jag drivit ett forskningsprojekt som jag kallar för Miljön i konkurs. Projektet tar avstamp i att vi på senare år genom media gång på gång blivit uppmärksammade på hur kriminella skott sig på miljöns bekostnad. Aktörer har åtagit sig att ta hand om avfall, men i stället för att följa gällande regelverk har svart massa från nermalda batterier grävts ned i åkrar utanför Kumla, giftigt avfall vräkts ut i närheten av vattentäkter vid Mälarens strand och avfall hanterats så dåligt att svårsläckta bränder brutit ut på avfallsanläggningar i södra Stockholm och i Småland.

Det finns ett omfattande regelverk om hur avfall ska tas om hand. Reglerna bygger på att förorenaren ska betala, men i de allra flesta av de omtalade fallen finns inga pengar hos de kriminella eller i verksamheterna som de har bedrivit. Företagen har försatts i konkurs, vilket i förlängningen leder till att den miljörättsliga ansvarsfördelningen kortsluts. Det finns ingen förorenare som kan betala. Man kan säga att miljön försatts i konkurs och det är just det samhällsproblem jag velat ta tag i genom projektet. Projektet finansieras av Torsten Söderbergs stiftelse och under detta år kommer det att resultera i en monografi som ges ut på Norstedts juridik.

Under projektets gång har jag varit ute och presenterat min forskning vid upprepade tillfällen, inte bara här i Uppsala och Stockholm utan också i Dublin, Dubrovnik, Amsterdam och Leiden. Det har möjliggjort att jag kommit i kontakt med många av de forskare som är intresserade av dessa frågor på en europeisk nivå. Det tror jag är just anledningen till att jag blivit utvald till denna välrenommerade arbetsgrupp.

2) Vad kommer ni mer konkret att göra inom arbetsgruppen? Gruppens arbete kommer att starta med att vi ses i Washington DC i slutet av februari månad. Medlemmarna i gruppen kommer att få presentera sin forskning och jag kommer att tala om ”What if polluters can’t pay?”.

Arbetsgruppen kommer därtill att undersöka vilka potentiella reformer av insolvensrätten som kan göras för att stödja den gröna omställningen samt arbeta fram policyrekommendationer. Målet är att ha en första rapport klar i juni i år.

3) Vad ser du framemot mest med detta projekt? Jag har läst, tänkt och skrivit om dessa frågor under de senaste tre åren och det ska bli spännande att få testa mina tankar och idéer på några av världens främsta insolvensrättare. Bara en sådan sak som att Kristin van Zwieten, professor i Oxford, och Ray Warner, som är ordförande för den akademiska delen av INSOL International, deltar i arbetsgruppen. Men allra mest ser jag framemot att få möjligheten att kunna vara med och påverka hur vi ska se på dessa frågor på en internationell nivå.

Senast uppdaterad: 2023-01-09