Moa Lidén ny Pro Futura Scientia Fellow

6 februari 2024

Moa Lidén, docent i processrätt vid Juridiska fakulteten, tilldelades nyligen Pro Futura Scientia XVIII, som är ett ett nationellt spetsforskningsprogram inom humaniora och samhällsvetenskap för särskilt lovande, unga forskare.

Moa Lidén är en av två forskare från Uppsala universitet som nyligen beviljades plats inom Pro Futura, där hon kommer att fortsätta med sitt forskningsprojekt om bevisföring i brottmål (EB-Crime). Hur slår man fast bortom allt rimligt tvivel att någon har begått ett brott? Hur vet man om en person ljuger eller vems dna som finns på en brottsplats? Genom att utforska felkällor i bevisföringen vill Moa att straffrättsprocessen ska bli mer evidensbaserad.

Tillsammans med Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) driver Riksbankens Jubileumsfond Pro Futura, till vilket universitet och högskolor årligen bjuds in för att nominera forskare. Forskarna som utses kan under fem års tid forska och utveckla sin kompetens; därefter erbjuds de tenure track-tjänster vid det nominerande universitetet. Ett av de fem åren tillbringar forskarna på SCAS i Uppsala för att skapa nätverk och samarbeten och för att delta i seminarieverksamheten.

Moa Lidén utsågs i höstas även till Wallenberg Academy Fellow för att utveckla forskningsprojektet EB-Crime.

Moa Lidén - både Pro Futura och Wallenberg 
Academy Fellow.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2023-01-09