Om fakulteten

Vi är Nordens äldsta juridiska fakultet som funnits sedan Uppsala universitet grundades år 1477. Verksamheten omfattar ett brett utbud av forskningsområden och specialiseringar med en mycket uppskattad och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning.

Personal

Korta fakta om oss

Juridiska fakulteten erbjuder en stark forskningsmiljö och ett omfattande internationellt samarbete. Vi har en unikt utarbetad - och mycket uppskattad - utbildningsmodell som har gjort juristutbildningen i Uppsala till en av Skandinaviens mest populära utbildningar. Tack vare att alla framstående forskare deltar i undervisningen, håller utbildningen en mycket hög klass. Forskningen drar också nytta av den input och det kritiska ifrågasättande som studenterna ger.

Sedan ett antal år tillbaka har grundutbildningen stegvis byggts ut och numera görs två årliga intag. Omkring 2 000 studenter läser på grundutbildningen, där juristprogrammet är störst.

Forskning bedrivs i dag inom totalt 15 forskningsämnen och 9 civilrättsliga delområden. Forskningen är inne i en mycket expansiv och kreativ fas. En nyrekrytering av forskare har skett under de senaste åren och flera forskningsområden har utvecklats och stärkts.

Juridiska fakulteten

Dekan: Professor Anna Singer, tel. 018-471 2035
Prodekan: Professor Anna Jonsson Cornell, tel. 018-471 7661
Prodekan: Professor Joel Samuelsson, tel. 018-471 7646

Utbildningsledare: Magnus Ödman, tel. 018-471 7992
Fakultetshandläggare: Sissela Lundberg, tel. 018-471 1737

Kansli: Se 3.11.1

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress: Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post: jurfak@jur.uu.se

Juridiska institutionen

Besöksadress Riddartorget:
Trädgårdsgatan 1
_______________________

Besöksadress kv Munken:

Munken 1
Trädgårdsgatan 20
753 09 Uppsala

Munken 2
Västra Ågatan 26
753 09 Uppsala

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26,
Postadress: Box 512, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 2007

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

Senast uppdaterad: 2022-06-30