Docenter

Antagna vid Juridiska fakulteten från och med år 1985.

* Icke anställda
Kursiva: Numera professorer (eller emeriti) vid fakulteten

Namn Ämne År
*Ulf Göranson Civilrätt 1985
*Andrew von Hirsch Straffrätt 1986
*Göran Lysén Folkrätt 1988
Bertil Wiman Finansrätt 1989
Maarit Jänterä-Jareborg Internationell privat- och processrätt 1990
Maja Kirilova Eriksson Folkrätt 1990
Bert Lehrberg Civilrätt 1990
*Lena Marcusson Offentlig rätt 1991
Mikael Möller Civilrätt 1993
Iain Cameron Folkrätt 1993
*Carl Erik Herlitz Straffrätt 1994
Gabriel Michanek Miljörätt 1994
*Claes Norberg Finansrätt 1994
Håkan Andersson    Civilrätt  1994
*Elisabeth Rynning Offentlig rätt 1995
Inger Österdahl Folkrätt 1997
*Kristina Ståhl Finansrätt 1998
*Jan Andersson Civilrätt 1998
Torbjörn Andersson Processrätt 1999
*Petter Asp Straffrätt 1999
*Torben Spaak Allmän rättslära 1999
*Thomas Bull Offentlig rätt 2000
*Jonas Malmberg Civilrätt 2001
*Johan Schelin Civilrätt 2001
*Ulf Lundqvist Processrätt 2001
*Sia Spiliopoulou Åkermark Folkrätt 2001
*Robert Nordh Processrätt 2002
Jan Darpö Miljörätt 2002
Laila Zackariasson Civilrätt 2003
*Eleonor Kristoffersson Finansrätt 2003
Mats Kumlien Rättshistoria 2003
Olle Lundin Förvaltningsrätt 2003
*Katarina Alexius Borgström Rättshistoria 2004
*Michael Hellner Internationell privat- och processrätt 2004
*Staffan Myrdal Civilrätt 2005
*Karin Åhman Konstitutionell rätt 2005
Elisabeth Lehrberg Processrätt 2005
Anna Singer Civilrätt 2005
Charlotta Zetterberg Miljörätt 2005
Bo Wennström Allmän rättslära 2006
Magnus Ulväng Straffrätt 2006
Margareta Brattström Civilrätt 2006
*Christer Ahlström Folkrätt 2007
*Göran Lind Civilrätt 2007
Daniel Stattin Civilrätt 2009
Marie Linton Internationell privat- och processrätt 2009
Anna Jonsson Cornell Konstitutionell rätt 2009
Joel Samuelsson Civilrätt 2010
Eric Bylander Processrätt 2010
Maria Bergström Europarätt 2010
*Mona Aldestam Europarätt 2010
*Eva Edwardsson Offentlig rätt 2010
*Kenneth Nordback Processrätt 2011
*Malin Thunberg Schunke Straffrätt 2011
Lotta Lerwall Offentlig rätt 2011
Hans Eklund Processrätt 2011
Torbjörn Ingvarsson Civilrätt 2011
Erika P Björkdahl Civilrätt  2011
Jan Bjuvberg Företagsrätt 2011
Sandra Friberg Civilrätt 2012
Caroline Taube Konstitutionell rätt 2012
*Petra Herzfeld Olsson Civilrätt 2013
*Carl Martin Gölstam Civilrätt  2013
Marianne Dahlén Rättshistoria 2013
*Mikael Berglund Processrätt 2014
*Richard Hager Civilrätt 2014
Katia Cejie Finansrätt 2014
*Jérôme Monsenego Finansrätt 2014
Rebecca Thorburn Stern Folkrätt 2014
Anna-Sara Lind Offentlig rätt 2014
*Mark Klamberg Folkrätt 2015
Martin Berglund Finansrätt 2015
*Johan Höök Offentlig rätt 2016
Annika Rejmer Rättssociologi 2016
*Lars Samuelson Finansrätt 2016
*Stojan Arnerstål Civilrätt 2016
Vladimir Bastidas Europarätt 2016
*Anna Christiernsson Miljörätt 2016
Mosa Sayed Internationell privat- och processrätt 2016
Eva Storskrubb Processrätt 2016
Mikael Hansson Civilrätt 2017
Vicki Paskalia Förvaltningsrätt 2018
*Magnus Strand Europarätt 2018
Bruno Debaenst Rättshistoria 2018
*Maria Grahn-Farley Offentlig rätt 2019
Therése Fridström Montoya Civilrätt 2019
*Erik Svensson Straffrätt 2020
Moa Kindström Dahlin Offentligrätt 2020
Annika Nilsson Offentlig rätt 2020
*Gustaf Wall Förvaltningsrätt 2020
Rebecca Söderström Civilrätt 2021
Victoria Enkvist Konstitutionell rätt 2021
Patrik Bremdal Konstitutionell rätt 2022
Yaffa Epstein Miljörätt 2022
Jameson Garland Medicinsk rätt 2022
*Daniel Hedlund Rättssociologi 2022
*Henrik Josefsson Miljörätt 2022
Marianne Rödvei Aagaard Civilrätt 2022
*Sabina Hellborg Civilrätt 2022
Gustaf Almkvist Straffrätt 2023
Moa Lidén Processrätt 2024
*Johanna Chamberlain Civilrätt 2024
Oskar Mossberg Civilrätt 2024
*Yana Litins'ka Medicinsk rätt 2024
Santa Slokenberga Medicinsk rätt 2024
Senast uppdaterad: 2024-04-19