Excellenta lärare

Syftet med att utse excellenta lärare är att belöna pedagogisk skicklighet. En excellent lärare är enligt de av rektor antagna Riktlinjer för antagning av excellent lärare (UFV 2010/1842; rev. 2012-05-15) en lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet som tydligt skiljer sig från grundnivån, på liknande sätt som docentkompetens skiljer sig vetenskapligt från doktorsexamen.

Juridiska fakulteten har egna riktlinjer för vad som krävs för att bli antagen som excellent lärare. Den som är tillsvidareanställd lärare vid Uppsala universitet är behörig att ansöka. Ansökan kan lämnas in löpande under året till Fakultetsnämnden som fattar beslut baserat på ansökan, sakkunnigas yttranden och rekryteringsgruppens rekommendation.


ANTAGNA SOM EXCELLENTA LÄRARE VID JURIDISKA FAKULTETEN

Namn År
Torbjörn Ingvarsson 2013
Stefan Zetterström 2016
Sverker Scheutz 2016
Katia Cejie 2017

Senast uppdaterad: 2022-03-11