Uppsala universitets hedersdoktorer

Hedersdoktor är en titel som tilldelas en person som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Juridiska fakulteten utser varje år hedersdoktorer, som gjort framstående insatser inom juridikens område.

► Lista över samtliga Uppsala universitets hedersdoktorer
 

Senast uppdaterad: 2022-03-11