Remissyttranden från Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten tar varje år emot förfrågningar om remissvar från departementen. Här har vi samlat de senaste årens yttranden inom olika juridiska frågeställningar. 

Remisser från 2020

Frågor om våra remissvar?

Vill du ha en kopia på ett remissvar eller söker du en äldre kopia? Kontakta forskningsadministratör Estelle Lerceteau-Köhler. Hon har tillgång till kopior från 1985 och framåt.