Remissyttranden Arkiv

Äldre remissyttranden från juridiska fakulteten.

Remissyttranden Arkiv 2016

Frågor om våra remissvar?

•  Vill du ha en kopia på ett remissvar eller söker du en äldre kopia? Kontakta forskningsadministratör Anders Holmberg. Hon har tillgång till kopior från 1985 och framåt. 

  • Telefon: 018-471 20 54
  • E-post: Anders Holmberg@jur.uu.se