Remissyttranden Arkiv

Äldre remissyttranden från juridiska fakulteten.

Remisser från 2017

Frågor om våra remissvar?

Vill du ha en kopia på ett remissvar eller söker du en äldre kopia? Kontakta forskningsadministratör Maria Cicilaki som har tillgång till remissvar från år 1985 och framåt. 

Senast uppdaterad: 2022-08-08