Remissyttranden Arkiv

Äldre remissyttranden från juridiska fakulteten.

Remisser från 2021

Frågor om våra remissvar?

Vill du ha en kopia på ett remisyttranden eller söker du en äldre kopia? Kontakta forsknings-administratör Maria Cicilaki som har tillgång till remissvar från år 1985 och framåt. 

Senast uppdaterad: 2023-01-25